Verksamhetsområden 

 Under åren har Progrits ökat genom investeringar och förvärv.

Idag arbetar vi med tre affärsområden: fordon, resor, e-handel och logistik.

Mjukvarukoncern ger småföretag det bästa av två världar | Progrits - Verksamhetsområden – System inom fordon, e-handel och resor | Progrits - ctl00_cph1_dcMain_po_44_dc44_businessarea1Head1Image

Fordon 

Fordon var affärsområdet vi började med. Idag är det vårt största och ett viktigt segment för våra framtida investeringar. Fordonsbranschen genomgår just nu en förändring, men vi menar att behovet av processanpassad information och effektivitetsdrivande verksamhetssystem kommer fortsätta växa.

Våra bolag erbjuder nischade mjukvarulösningar för återförsäljare och eftermarknadsaktörer inom bilbranschen, fritidsfordon och tunga maskiner. Bolagen är:

  • Bilvision – Informationstjänster för bilbranschen
  • Cavagent – ERP-system för maskinhandlare och verkstäder
  • Verendus – Affärssystem för fritidsfordonsbranschen
  • Bilprospekt – Hanteringssystem för leads inom fordonshandel
Mjukvarukoncern ger småföretag det bästa av två världar | Progrits - Verksamhetsområden – System inom fordon, e-handel och resor | Progrits - ctl00_cph1_dcMain_po_44_dc44_businessarea1Head2Image

 E-handel & Logistik

När antal och andel köp som görs online ökar, blir även behovet av effektiva lösningar för e-handel och logistik större. Därför är det här ett viktigt tillväxtsegment för oss. Våra bolag erbjuder komplett systemstöd för att sätta upp och driva e-handel; tjänster som låter e-handlare och logistikbolag använda geografiska data för träffsäker marknadsföring, försäljning och logistik; samt komplett verksamhetsystem för planering och utförande av tranport och leverans. Bolagen inom det här affärsområdet är:

  • Empori – CMS och e-handelslösningar för små och medelstora företag
  • Geposit – Tjänster och lösningar för adress- och områdeshantering
  • Barkfors - Komplett verksamhetssystem för dig som planerar och utför transporter och renhållning
Mjukvarukoncern ger småföretag det bästa av två världar | Progrits - Verksamhetsområden – System inom fordon, e-handel och resor | Progrits - ctl00_cph1_dcMain_po_44_dc44_businessarea1Head3Image

 Resor

Vi menar att det finns stor potential i resor. Även om branschen genomgår förändringar just nu menar vi att det kommer fortsätta finnas efterfrågan på resebyråers tjänster. Därför satsar vi på att ta marknadsandelar med hjälp av ett konkurrenskraftigt erbjudande och starka referenser. För att möjliggöra maximalt fokus på kunderna i kombination med god lönsamhet erbjuder vårt bolag inom resor automatisering av de administrativa processerna. Bolaget är:

  • Scandisys - affärsresebyråbranschen, back- och mid-end.
  • Infospread - Mobila lösningar för en smartare, enklare och tryggare kollektivtrafik.

Har du en fråga om våra affärsområden eller är du intresserad av att bli en del av Progrits? Tveka inte att höra av dig.

Om oss

Vi hjälper våra bolag att nå sin fulla potential, genom att bidra meden mix av erfarenhet, ambition, struktur, kompetens och kapitalsom vi anpassar efter varje företags behov.

Progrits är en koncern av mjukvarubolag med nischade B2B-erbjudandenmot tydligt definierade kundsegment.

Mjukvarukoncern ger småföretag det bästa av två världar | Progrits - Verksamhetsområden – System inom fordon, e-handel och resor | Progrits - ctl00_cph1_dcMain_po_65_dc65_aboutImage
Kontakta oss 
Epost  info@progrits.se 
Adress  Progrits AB
Stora badhusgatan 14
411 21 Göteborg 
Ring oss  Tel: 031-382 17 00